UniGripper niestandardowy

Techvitas Polska Sp. z o.o.

LayerGripper

Dla paletyzacji oraz depaletyzacji pełnych, bądź niepełnych warstw. Dostępny w różnych wariantach kierowanych na różne poziomy skomplikowania. 

Wariant pierwszy służy do paletyzacji, bądź depaletyzacja pełnych warstw, jest dla UniGrippera jednym z najczęściej powtarzających się zadań.

Wariant drugi LayerGrippera jest połączeniem opatentowanej głowicy próżniowej oraz mechanicznej listwy zaciskowej. . Listwa ta podtrzymuje podnoszone produkty oraz utrzymuje uchwyt nawet przy wysokich prędkościach podnoszenia. 

Wariant trzeci dedykowany jest przede wszystkim do aplikacji o konstrukcji portalowej. 

Wariant czwarty jest zoptymalizowany do podnoszenia ciężkich warstw, z zastosowaniem robotów o obciążalności w zakresie 500 kg. 

LayerGripper, wariant 1

Paletyzacja bądź depaletyzacja pełnych warstw jest dla UniGrippera jednym z najczęściej powtarzających się zadań. Dzięki inteligentnej konstrukcji zaworu UniGripper może przenosić wiele rodzajów produktów przy użyciu tego samego narzędzia, niezależnie od tego, czy warstwa składa się przykładowo ze szklanych słoików, puszek z aerozolem, papierowych pojemników czy też kartonów. 

Popularnymi dodatkowymi akcesoriami są przyssawki do przenoszenia przekładek oraz haki do trzymania palet tworząc razem jedno narzędzie mogące wykonać wszystkie etapy paletyzacji lub depaletyzacji. 

LayerGripper, wariant 2

Wariant drugi LayerGrippera jest połączeniem opatentowanej głowicy próżniowej oraz mechanicznej listwy zaciskowej. Listwa ta podtrzymuje podnoszone produkty oraz zapewnia uchwyt nawet przy wysokich prędkościach podnoszenia. 

Wysokość położenia zacisku jest ręcznie regulowana, a w opcji może być nawet serwosterowana. Siła zacisku może być dopasowywana manualnie, bądź w pełni automatycznie przez przetwornik EP. 

Sztywna konstrukcja chwytaka zapewnia dużą elastyczność użycia, pozwalając zarówno na przenoszenie zamkniętych pudeł bez potrzeby użycia zacisków, jak i na przenoszenie produktów wyłącznie przy pomocy zacisków (w przypadku, w którym użycie podciśnienia nie jest możliwe). 

Produkty 

  • Przenosi pełne albo półpełne warstwy produktów. Radzi sobie z przerwami pomiędzy produktami w warstwie. Zastosowanie podciśnienia oraz zacisków: sekwencyjnie lub w połączeniu.
  • Wszystkie typy produktów w pudłach kartonowych lub tacach, owiniętych folią lub bez.  

LayerGripper, wariant 3

Wariant trzeci LayerGrippera jest połączeniem opatentowanej głowicy próżniowej, mechanicznej listwy zaciskowej oraz kurtyn bocznych. Głowica podciśnieniowa posiada również zintegrowany zawór załączania przepływu aby w razie potrzeby, zmaksymalizować korzyści płynące z zastosowania kurtyn bocznych.  Wysokość zacisków jest serwosterowana, a siła zacisku dostosowywana automatycznie. 

Sztywna konstrukcja chwytaka zapewnia dużą elastyczność użycia, pozwalając zarówno na przenoszenie zamkniętych pudeł bez potrzeby użycia zacisków, jak i na przenoszenie produktów wyłącznie przy pomocy zacisków (w przypadku, w którym użycie podciśnienia nie jest możliwe). 

Wariant 3 LayerGrippera posiada również możliwość podnoszenia więcej niż jednej warstwy na raz. Chwytak ten może zostać użyty zarówno do paletyzacji, jak i depaletyzcji wszystkich typów produktów występujących w centrach dystrybucji. Wariant 3 LayerGrippera jest zaprojektowany do użytkowania przez zrobotyzowane portale lub bramownice. 

Zalety 

  • Przenosi pełne bądź półpełne warstwy produktów. Radzi sobie z przerwami pomiędzy produktami w warstwie. Zastosowanie podciśnienia oraz zacisków: sekwencyjnie lubw połączeniu.  
  • Wszystkie typy produktów w pudłach kartonowych lub tacach, owiniętych folią lub bez.  
  • Serwopozycjonowanie wysokości zacisku: przyspieszenie czasu cyklu. 
  • Programowalna siła zacisku: chwytak delikatny dla produktów kruchych oraz mocny w razie potrzeby.

Produkty 

  • Wszystkie typy produktów w pudłach kartonowych lub tacach, owiniętych folią lub bez. 
  • Butelki na tacach - luzem bądź w folii termokurczliwej. 
  • Plastikowe skrzynki wielokrotnego użytku na butelki .