Zastosowanie

Techvitas Polska Sp. z o.o.

UniGripper dostarcza rozwiązania dla prawie każdego rodzaju aplikacji. Nasze wieloletnie doświadczenie daje nam ogromny zestaw narzędzi, z którego możemy wybrać najlepsze rozwiązanie dla każdego zlecenia.

Poniżej przedstawiamy najbardziej powszechne aplikacje, które zostały pokrótce opisane, jednak z całą pewnością nie jest to pełna lista zastosowań.

Zachęcamy do składania zapytań, które zostaną poddane indywidualnej analizie pod kątem zastosowania do Państwa aplikacji.

 

Made in SwedenPuste słoiki

Szklane słoiki mają najróżniejsze kształty. UniGripper jest zaprojektowany tak, żeby radził sobie z szeroką gamą słoików jednocześnie zachowując wymagany czas cyklu oraz łatwość konserwacji.

Folie

Zarówno plastikowe, jak i papierowe folie mogą być przenoszone przy pomocy próżni.Wymaga to jednak wielkiej ostrożności, zarówno przy doborze źródła podciśnienia, jak i jego dystrybucji, aby uniknąć uszkodzenia folii - oczywiste zastosowanie dla UniGrippera.

Żywność

Niezapakowaną żywność również można transportować przy pomocy próżni! UniGripper może zostać wyposażony w matę ssącą dopuszczoną do bezpośredniego kontaktu z wieloma typami żywności, np. serem czy mrożonkami.

Meble

Części mebli, materiał nieobrobiony, bądź pudła opakowaniowe mogą być przenoszone UniGripperem. Tak jak przy innych sposobach przenoszenia drewna, detale mogą być zapylone, w tym celu seria standardowych chwytaków SMS wyposażona została w kasetę filtrującą umożliwiającą proste i szybkie usunięcie zanieczyszczeń.

Metale

UniGripper poradzi sobie ze wszystkimi rodzajami metali od cienkich folii,po ciężkie, żelazne elemeny, nawet w przypadku zastosowania smarów czy innych substancji oleistych.

Palety

Przenoszenie palet jest naturalnym zadaniem wielu UniGripperów. Często zaleca się podnoszenie palet przy pomocy dodatkowego mechanicznego modułu by nie dopuścić do zanieczyszczenia maty ssącej, będącej w kontakcie z produktami na palecie. Dodatkowo, specjalne rozwiązania UniGripper pozwalają na zautomatyzowane składanie kołnierzy zabudowy oraz ich umieszczanie na paletach.

Papierowe puszki

Niezależnie od kształtu UniGripper poradzi sobie bez problemu z każdym rodzajem papierowych puszek.

Plastikowe butelki

Plastikowe butelki często stanowią poważne wyzwanie dla chwytaków próżniowych, ponieważ mogą deformować się już przy niewielkich poziomach podciśnienia. W takich przypadkach jest dostępny UniGripper używający do podnoszenia butelek próżni małej wartości.

Folie termokurczliwe

Większość produktów pakowanych w folię termokurczliwą nie stanowi problemu dla UniGrippera. Wiemy, jak obchodzić się z różnymi rodzajami folii termokurczliwej, a nasze inteligentne akcesoria umożliwiają dostarczenie kompletnego narzędzia wykonawczego robota dla paletyzacji, depaletyzacji oraz przenoszenia.

Drewno obrobione

Praca z surowym drewnem stwarza wiele wyzwań dla chwytaka próżniowego - ciężkie środowisko, zazwyczaj pełne pyłów i resztek drzewnych. Detale często dostarczane są w wielu różnych rozmiarach, co wymaga inteligentnego systemu próżniowego, który zapewni odpowiednią elastyczność, niezbędną do przenoszenia wszystkich rozmiarów bez kosztownych rekonfiguracji narzędzia.

TimberGripper z gamy UniGrippera mając doskonałą wytrzymałość oraz łatwość serwisowania jest optymalnym wyborem przy chwytaniu drewna i desek. UniGripper SMS jest w wielu przypadkach również dobrym wyborem. W porównaniu z innymi chwytakami standardowymijest bardziej wytrzymały, dzięki aluminiowej budowie i kasecie filtrującej chroniącej układ przed pyłem oraz żywicą.

Tace

Tace, na przykład typu SRS, w zależności od procesu produkcyjnego, muszą być wypełnione lub opróżnione. UniGripper może zostać wyposażony w akcesoria do trzymania tac tym samym narzędziem, które przenosi ich zawartość.

Puszki do aerozoli

Małeotwory, duża objętość butelki oraz niepokryte duże połacie chwytaka:  puszki z aerozolem są dużym wyzwaniem dla chwytaków próżniowych. Chwytak trzeba zaprojektować tak, żeby nie wymagał drogiego źródła podciśnienia i jednocześnie zachował wysoką jakość - każdy zawór oraz otwór ssący musi funkcjonować poprawie, by nie wywołać awarii całego  chwytaka. Przy takim zadaniu UniGripper jest zawsze dobrym wyborem, co potwierdza nasza historia udanych instalacji systemów z puszkami dla aerozoli.

Worki

Depaletyzacja worków bez ich uszkadzania wymaga od chwytaka delikatnego podejścia do podnoszenia. BagGripperUniGrippera jest wszechstronnym rozwiązaniem do przenoszenia worków, które równie dobrze radzi sobie z paletyzacją, jak i depaletyzacją worków bez ich uszkadzania.

Butelki

Butelki, które nie są spakowane w pudła, bądź folię termokurczliwą, nie mogą być przenoszone przez konwencjonalne techniki chwytaków próżniowych. BottleGripperUniGrippera zapewnia jednak rozwiązanie o ekstremalnie niskich kosztach utrzymania oraz sposób na używanie tego samego narzędzia i źródła zasilania do przenoszenia butelek o różnych rozmiarach przy zachowaniu krótkiego czasu rekonfiguracji.

Pudła

Pudła mogą być w pełni zamknięte, bądź częściowo otwarte oraz zrobione z kartonu o różnych właściwościach. Wiemy, jak ustawić UniGrippera i źródło zasilania tak, by przenosić pudła nawet o niskiej jakości. Nasze rozwiązania MultiZone (wielostrefowe) pomagają także w chwytaniu wielu kartonów w jednym miejscu i odkładaniu ich w kilku różnych miejscach.

Cegły

Cegły oraz kamienie, również te brudne i zakurzone, mogą być przenoszone UniGripperem. Elastyczność w kwestii rozmiaru i orientacji cegieł są oczywiste, kiedy używamy UniGripper’a.

Wiadra

Wiadra mogą być małe lub duże, puste lub pełne a także lekkie bądź ciężkie. Chwytaki próżniowe mogą przenosić ich wszystkie rodzaje, jednak mogą przy tym wymagać różnych konstrukcji. Ciężkie wiadra mogą powodować dodatkowyproblem, kiedy pokrywa niewystarczająco trzyma resztę wiadra.Jesteśmy świadomi tego wyzwania i wiemy jak je rozwiązać.

Puszki

Metalowe puszki,  puste lub pełne, z zawleczką lub bez, mogą być przenoszone przez UniGripperem, nawet przez to samo narzędzie jeśli zajdzie taka potrzeba.

Zwoje

Zwoje z metalu, papieru bądź plastiku, mogą być podniesione przez UniGripper. Nasz okrągły CoilGripper może przenosić zwoje o ogromnej wadze, a dzięki wsparciu wielostrefowości, pozwala na przenoszenie zwojów o szerokim zakresie średnic jednym chwytakiem UniGripper.

Elektronika